A1, A2, A ir B kategorijos
Papildomas mokymas prasižengusiems

Tel. Nr. +37060362223 Tel. Nr. +37064800484

 

Aktualu

ATSAKINGI ASMENYS UŽ PIRMINĮ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ

1. Asmuo atsakingas už papildomą vairuotojų mokymą: Direktorė Margarita Vilkanauskienė, Tel. +37060055353, El. paštas: margarita@autoaidas.lt

2. Asmuo atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą: Vairavimo mokytojas Arvydas Andriulaitis, Tel. +37060362223

3. VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA: Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyrius – Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. (8 5) 278 5602 faks. (8 5) 213 2270,

(8 5) 278 5624 (8 5) 278 5639, el. p. vkti@vkti.gov.lt

Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduota liudijimo kopija užsiimti pirminiu vairuotojų ruošimu

UAB „Kelio vingiai” leidimas mokyti vairuoti.pdf

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. Veikla ir tikslai

 1. Vairavimo mokykla veikia kaip savarankiška mokymo įstaiga rengianti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą.
 2. Vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai suteikia būtiną kiekį žinių saugiai ir atsakingai vairuoti kelyje.
 3. Mokymo metu atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo individualumą, ugdyti atsakomybės jausmą ir pasitikėjimą savimi.

II. Mokiniai ir priėmimo tvarka

 1. Asmuo, norintis mokytis pateikia asmens dokumentą ir medicininės komisijos pažymą.
 2. Sumoka už mokslą pradinį įnašą, likusią pinigų dalį iki mokslo pabaigos pagal mokymo sutarties sąlygas.
 3. Besimokančiajam, neišlaikiusiam B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo kvalifikacinių egzaminų, pašalintam iš užsiėmimų mokyklos vadovo įsakymu už grubius drausmės pažeidimus, užsiėmimų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties, įmokėti pinigai negrąžinami.
 4. Kiekvieno besimokančio, išklausio teorijos kursą ir praktinio vairavimo mokymo programą, išlaikiusio mokyklinius egzaminus duomenys perduodamos VĮ Regitra per 1 darbo dieną.

III. Atsakomybė

 1. Užsiėmimų metu vykdyti dėstytojų ir vairavimo instruktorių nurodymus.
 2. Stengtis kuo geriau įsisavinti užsiėmimų metu dėstomą medžiagą.
 3. Apie neatvykimą į užsiėmimus dėl pateisinamos priežasties, pranešti dėstytojui arba vairavimo instruktoriui.
 4. Už nuostolius, padarytus transporto priemonių vairuotojų rengimo įmonei dėl besimokančiojo kaltės, atlygina kaltininkas pagal jam pateiktą sąskaitą.
 5. Mokyklos vadovas atsako už vairuotojų mokymo įstaigos veiklą ir jos rezultatus.
 6. Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka gali skiriamos drausminės nuobaudos.

Kelių transporto priemonių kategorijos ir vairuotojų minimalaus amžiaus reikalavimai.

A1 kategorija – 16 metų;

( lengvieji motociklai, kurių variklio darbinis tūris yra didesnis kaip 50 cm³, bet ne didesnis kaip 125 cm³ ir jų galia neviršija 11 kW (15 AG);

A2 kategorija – 18 metų;

Motociklai, kurių galia didesnė kaip 35 kW, galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg,  ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės.

A kategorija – 20 metų;

trirašiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai.

Asmenims neturintiems 2 metų patirties, teisę vairuoti galingus motociklus suteikiama tik sulaukus 24 metų.

Asmenims, turintiems motociklų vairavimo 2 metų patirtį, teisę vairuoti galingus motociklus gali būti suteikiama, jei jie jau yra sulaukę 20 metų ir išlaikę praktikos egzaminą VĮ „Regitra”.

B1 kategorija – 16 metų;

(B kategorijos automobiliai trimis ar keturiais ratais, kurių maksimalus konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/h ir (arba) variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm³. Nepakrautos transporto priemonės masė turi būti ne didesnė kaip 550 kg. Į nepakrautų elektrinių transporto priemonių masę neįskaičiuojama akumuliatorių baterijų masė);

B kategorija – 18 metų;

(automobiliai, kurių leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 3500 kg ir turintys ne daugiau kaip aštuonias sėdimąsias vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg.);

 

Vairavimo egzaminai Regitroje

Teorijos egzaminas

Teorijos egzamino metu Jums reikės atsakyti į 30 klausimų. Tam bus skirta 30 min. Egzaminas išlaikytas, jei padaroma 6 ar mažiau klaidų. Testo rezultatai skelbiami iškart po egzamino.

Praktinis vairavimo egzaminas

Vairavimo praktikos egzaminas laikomas VĮ „Regitra“ egzaminavimui skirtomis transporto priemonėmis. Egzamino laikymui skiriama nuo 60 iki 90 min. Į šį laiką įskaičiuojamas susipažinimas su transporto priemone ir vairavimas realiomis eismo sąlygomis.

Privalomi dokumentai egzaminams VĮ „Regitra“

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Nusifotografuoti galėsite VĮ „Regitra“ esančioje automatinėje fotokabinoje.
 3. Pirmosios pagalbos kursų baigimo pažymėjimas.
 4. Sveikatos pažyma.

 

 

 
Papildomas mokymas prasižengusiems vairuotojams
Kontaktai

VAIRAVIMO MOKYKLA
„A U T O A I D A S”

Laisvės pr. 125, 3a. Vilnius
Pas Juozapą
Mob: +37060362223
El. paštas: info@autoaidas.lt

Žirmūnų 68, 2a. Vilnius
Mob: +37064800484
El. paštas: autoaidas@autoaidas.lt

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas   Visos vairavimo mokyklos kursai